Edukacja

Edukacja Początkowo zdobywanie wiedzy, zwłaszcza na poziomie podstawowym jest dla uczniów bardzo mało atrakcyjne. Potem, wraz upływem czasu, kończenia kolejnych szczebli edukacji, wzrasta świadomość przyszłości, wartość pozyskiwanej wiedzy rośnie. Przecież od wieku wieków ludzie dążą do poznania otaczającego świata, rzeczywistości, która nas otacza. Każdy chce posiąść jakąś wiedzę, bo jest ona w naszym świecie niezbędna do życia a później klasyfikuje społecznie. Uczymy się właśnie po to by w przyszłości zapewnić sobie i swojej rodzinie lepsze warunki do życia. Człowiek dobrze wykształcony może realizować się na każdej płaszczyźnie w tym zawodowej. Wszyscy uczymy się przede wszystkim dla siebie samych, bo jesteśmy kowalem własnego losu. Dzisiejsze czasy są naprawdę trudne i coraz częściej nasz przyszła praca zależy od skończonych studiów oraz ich jakości. Osoba która ukończy gimnazjum uzyska wykształcenie podstawowe które jest obowiązkowe, szkołę średnią otrzyma średnie wykształcenie, zawodową – wykształcenie zawodowe, a po studniach uzyskamy wykształcenie wyższe. Z pewnością bardzo wielu z nas pamięta z czasów swojego dzieciństwa dziadków czekających na początku miesiąca na listonosza, który przyjeżdżał z emeryturą. A niestety na emeryturę trzeba sobie zapracować latami bardzo ciężkiej pracy. Emerytura jest to dożywotnia płaca miesięczna przysługująca każdemu pracownikowi po przepracowaniu określonej w przepisach liczby lat i po osiągnięciu określonego wieku. Wiek emerytalny w Polsce wynosi odpowiednio dla mężczyzn to 65 lat, dla kobiet to 60 lat. Składki na emeryturę pobierane są comiesięcznie z wynagrodzenia pracownika w całym czasie jego pracy. W nowym systemie emerytalnym staż pracy jest nieistotny, wymagany jest natomiast odpowiedni poziom indywidualnego konta ubezpieczonego. Inaczej mówiąc nasza przyszła emerytura zależy od wysokości kapitału zgromadzonego przez całe życie. Przejście na zasłużoną emeryturę jest dla większości ludzi szokiem wynikającym z odkrycia, że życie stało się nagle puste, ale to wszystko zależy od rodzaju wykonywanej pracy, niektórzy czekają na emeryturę jak na wybawienie od udręk.

Kategoria: Nastolatki | Tagi: , , ,